Baseball 2018 Results


Thursday, May 3, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Astros (Majors Division) 8
Majors Dodgers (Majors Division) 1
 
Thursday, May 3, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 3
AAA A's (Minor AAA) 5
 
Thursday, May 3, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Orioles (Minor AA) 1
AA A's (Minor AA) 4
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 5:00pm
Final
Major A's (Majors Division) 2
Majors Royals (Majors Division) 4
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Royals (Minor AAA) 2
AAA Pirates (Minor AAA) 3
 
Wednesday, May 2, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 5
AA Angels (Minor AA) 6
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 10
AAA Angels (Minor AAA) 5
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 11
Majors Giants (Majors Division) 0
 
Tuesday, May 1, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Royals (Minor AA) 11
AA Pirates (Minor AA) 10
 
Monday, April 30, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Orioles (Majors Division) 3
Major Angels (Majors Division) 4
 
Saturday, April 28, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 0
Majors Astros (Majors Division) 6
 
Saturday, April 28, 2018 @ 2:30pm
Final
AA Royals (Minor AA) 13
AA A's (Minor AA) 2
 
Saturday, April 28, 2018 @ 2:30pm
Final
AAA A's (Minor AAA) 2
AAA Royals (Minor AAA) 4
 
Saturday, April 28, 2018 @ 2:00pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 2
Majors Pirates (Majors Division) 8
 
Saturday, April 28, 2018 @ 12:00pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 13
AA Dodgers (Minor AA) 10
 
Saturday, April 28, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Royals (Majors Division) 3
Major Angels (Majors Division) 4
 
Saturday, April 28, 2018 @ 11:30am
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 6
AAA Pirates (Minor AAA) 0
 
Saturday, April 28, 2018 @ 11:30am
Final
A Angels (Minor A) 11
A Dodgers (Minor A) 12
 
Saturday, April 28, 2018 @ 9:30am
Final
AA Orioles (Minor AA) 11
AA Angels (Minor AA) 14
 
Saturday, April 28, 2018 @ 9:00am
Final
Major A's (Majors Division) 15
Majors Orioles (Majors Division) 3
 
Saturday, April 28, 2018 @ 9:00am
Final
AAA Angels (Minor AAA) 5
AAA Orioles (Minor AAA) 6
 
Saturday, April 28, 2018 @ 9:00am
Final
A A's (Minor A) 17
A Pirates (Minor A) 4
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Minor A) 12
A Pirates (Minor A) 6
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 6
Majors Giants (Majors Division) 7
 
Thursday, April 26, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 7
AAA Angels (Minor AAA) 0
 
Thursday, April 26, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Angels (Minor AA) 16
AA Pirates (Minor AA) 15
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:00pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 7
AA A's (Minor AA) 8
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:00pm
Final
A Royals (Minor A) 9
A A's (Minor A) 14
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 4
AAA A's (Minor AAA) 0
 
Wednesday, April 25, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Orioles (Majors Division) 8
Majors Pirates (Majors Division) 4
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Minor A) 6
A Royals (Minor A) 8
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Royals (Minor AAA) 3
AAA Orioles (Minor AAA) 2
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 5:00pm
Final
Major Angels (Majors Division) 13
Majors Dodgers (Majors Division) 6
 
Tuesday, April 24, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Royals (Minor AA) 11
AA Orioles (Minor AA) 13
 
Monday, April 23, 2018 @ 5:00pm
Final
Major A's (Majors Division) 5
Majors Astros (Majors Division) 3
 
Sunday, April 22, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 4
Majors Royals (Majors Division) 10
 
Sunday, April 22, 2018 @ 2:30pm
Final
A Angels (Minor A) 0
A A's (Minor A) 13
 
Sunday, April 22, 2018 @ 2:00pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 6
Major A's (Majors Division) 7
 
Sunday, April 22, 2018 @ 12:00pm
Final
A Pirates (Minor A) 4
A Royals (Minor A) 15
 
Sunday, April 22, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Astros (Majors Division) 4
Majors Orioles (Majors Division) 7
 
Sunday, April 22, 2018 @ 9:00am
Final
Majors Pirates (Majors Division) 1
Major Angels (Majors Division) 5
 
Saturday, April 21, 2018 @ 4:30pm
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 1
AAA A's (Minor AAA) 11
 
Saturday, April 21, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 7
Majors Orioles (Majors Division) 6
 
Saturday, April 21, 2018 @ 2:30pm
Final
AA A's (Minor AA) 21
AA Pirates (Minor AA) 7
 
Saturday, April 21, 2018 @ 2:00pm
Final
Major Angels (Majors Division) 12
Majors Astros (Majors Division) 9
 
Saturday, April 21, 2018 @ 2:00pm
Final
AAA Angels (Minor AAA) 10
AAA Royals (Minor AAA) 4
 
Saturday, April 21, 2018 @ 12:00pm
Final
AA Angels (Minor AA) 8
AA Royals (Minor AA) 18
 
Saturday, April 21, 2018 @ 11:30am
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 3
AAA Dodgers (Minor AAA) 4
 
Saturday, April 21, 2018 @ 11:30am
Final
A Royals (Minor A) 17
A Angels (Minor A) 9
 
Saturday, April 21, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Royals (Majors Division) 4
Majors Pirates (Majors Division) 2
 
Saturday, April 21, 2018 @ 9:30am
Final
AA Orioles (Minor AA) 9
AA Dodgers (Minor AA) 10
 
Saturday, April 21, 2018 @ 9:00am
Final
A A's (Minor A) 11
A Dodgers (Minor A) 6
 
Saturday, April 21, 2018 @ 9:00am
Final
Major A's (Majors Division) 16
Majors Dodgers (Majors Division) 4
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA A's (Minor AAA) 3
AAA Angels (Minor AAA) 6
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:00pm
Final
A Pirates (Minor A) 8
A Angels (Minor A) 12
 
Thursday, April 19, 2018 @ 5:00pm
Final
Major Angels (Majors Division) 5
Majors Giants (Majors Division) 8
 
Thursday, April 19, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 9
AA Orioles (Minor AA) 11
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 8
AAA Orioles (Minor AAA) 6
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 3
Major A's (Majors Division) 2
 
Wednesday, April 18, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 14
AA Royals (Minor AA) 3
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Astros (Majors Division) 3
Majors Royals (Majors Division) 4
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Royals (Minor AAA) 0
AAA Dodgers (Minor AAA) 10
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 5:00pm
Final
A Angels (Minor A) 7
A Royals (Minor A) 14
 
Tuesday, April 17, 2018 @ 4:45pm
Final
AA A's (Minor AA) 17
AA Angels (Minor AA) 4
 
Monday, April 16, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 5
Majors Orioles (Majors Division) 9
 
Monday, April 16, 2018 @ 5:00pm
Final
A Pirates (Minor A) 8
A A's (Minor A) 15
 
Sunday, April 15, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 3
Majors Astros (Majors Division) 8
 
Sunday, April 15, 2018 @ 2:00pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 16
Majors Dodgers (Majors Division) 5
 
Sunday, April 15, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Orioles (Majors Division) 1
Majors Royals (Majors Division) 7
 
Sunday, April 15, 2018 @ 9:00am
Final
Major Angels (Majors Division) 11
Major A's (Majors Division) 0
 
Saturday, April 14, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 2
Majors Dodgers (Majors Division) 1
 
Saturday, April 14, 2018 @ 2:30pm
Final
AA A's (Minor AA) 5
AA Orioles (Minor AA) 7
 
Saturday, April 14, 2018 @ 2:30pm
Final
AAA A's (Minor AAA) 7
AAA Orioles (Minor AAA) 1
 
Saturday, April 14, 2018 @ 2:00pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 6
Majors Astros (Majors Division) 3
 
Saturday, April 14, 2018 @ 12:00pm
Final
AA Angels (Minor AA) 5
AA Dodgers (Minor AA) 11
 
Saturday, April 14, 2018 @ 11:30am
Final
A Pirates (Minor A) 4
A Dodgers (Minor A) 16
 
Saturday, April 14, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Orioles (Majors Division) 8
Major Angels (Majors Division) 2
 
Saturday, April 14, 2018 @ 11:30am
Final
AAA Angels (Minor AAA) 1
AAA Dodgers (Minor AAA) 2
 
Saturday, April 14, 2018 @ 9:30am
Final
AA Pirates (Minor AA) 6
AA Royals (Minor AA) 14
 
Saturday, April 14, 2018 @ 9:00am
Final
A A's (Minor A) 4
A Royals (Minor A) 14
 
Saturday, April 14, 2018 @ 9:00am
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 4
AAA Royals (Minor AAA) 0
 
Saturday, April 14, 2018 @ 9:00am
Final
Major A's (Majors Division) 1
Majors Pirates (Majors Division) 7
 
Thursday, April 12, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 3
Major Angels (Majors Division) 6
 
Thursday, April 12, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 8
AAA Angels (Minor AAA) 5
 
Thursday, April 12, 2018 @ 5:00pm
Final
A A's (Minor A) 15
A Angels (Minor A) 14
 
Thursday, April 12, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Royals (Minor AA) 17
AA A's (Minor AA) 10
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Royals (Minor AAA) 1
AAA A's (Minor AAA) 6
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 5:00pm
Final
A Royals (Minor A) 22
A Dodgers (Minor A) 13
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 0
Majors Royals (Majors Division) 6
 
Wednesday, April 11, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 14
AA Pirates (Minor AA) 4
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 2
AAA Pirates (Minor AAA) 4
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Astros (Majors Division) 6
Major A's (Majors Division) 3
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Minor A) 14
A Angels (Minor A) 15
 
Tuesday, April 10, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Orioles (Minor AA) 4
AA Angels (Minor AA) 5
 
Monday, April 9, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 9
Majors Orioles (Majors Division) 1
 
Saturday, April 7, 2018 @ 4:30pm
Final
AAA Angels (Minor AAA) 2
AAA Pirates (Minor AAA) 5
 
Saturday, April 7, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 1
Majors Dodgers (Majors Division) 2
 
Saturday, April 7, 2018 @ 2:30pm
Final
AA Angels (Minor AA) 10
AA Pirates (Minor AA) 7
 
Saturday, April 7, 2018 @ 2:00pm
Final
Major Angels (Majors Division) 4
Majors Pirates (Majors Division) 14
 
Saturday, April 7, 2018 @ 2:00pm
Final
AAA A's (Minor AAA) 3
AAA Dodgers (Minor AAA) 1
 
Saturday, April 7, 2018 @ 12:00pm
Final
AA A's (Minor AA) 1
AA Dodgers (Minor AA) 7
 
Saturday, April 7, 2018 @ 11:30am
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 10
AAA Royals (Minor AAA) 3
 
Saturday, April 7, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Orioles (Majors Division) 6
Majors Astros (Majors Division) 7
 
Saturday, April 7, 2018 @ 11:30am
Final
A Royals (Minor A) 14
A Pirates (Minor A) 3
 
Saturday, April 7, 2018 @ 9:30am
Final
AA Orioles (Minor AA) 6
AA Royals (Minor AA) 5
 
Saturday, April 7, 2018 @ 9:00am
Final
A Dodgers (Minor A) 12
A A's (Minor A) 9
 
Saturday, April 7, 2018 @ 9:00am
Final
Major A's (Majors Division) 9
Majors Giants (Majors Division) 4
 
Friday, April 6, 2018 @ 5:00pm
Final
Major Angels (Majors Division) 8
Majors Orioles (Majors Division) 6
 
Friday, April 6, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Astros (Majors Division) 14
Majors Pirates (Majors Division) 5
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Angels (Minor AAA) 4
AAA Royals (Minor AAA) 7
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:00pm
Final
A Angels (Minor A) 10
A Pirates (Minor A) 8
 
Thursday, April 5, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 3
Majors Royals (Majors Division) 10
 
Thursday, April 5, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 10
AA A's (Minor AA) 8
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 7
AAA A's (Minor AAA) 2
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 5:00pm
Final
A Royals (Minor A) 21
A Angels (Minor A) 9
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 5:00pm
Final
Major Angels (Majors Division) 3
Majors Astros (Majors Division) 4
 
Wednesday, April 4, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Royals (Minor AA) 16
AA Angels (Minor AA) 22
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 5
AAA Orioles (Minor AAA) 2
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 5:00pm
Final
A A's (Minor A) 8
A Dodgers (Minor A) 7
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 2
Major A's (Majors Division) 5
 
Tuesday, April 3, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 5
AA Orioles (Minor AA) 1
 
Monday, April 2, 2018 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Minor A) 12
A Pirates (Minor A) 0
 
Monday, April 2, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Orioles (Majors Division) 0
Majors Giants (Majors Division) 3
 
Monday, April 2, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 4
AAA Pirates (Minor AAA) 8
 
Monday, April 2, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Orioles (Minor AA) 8
AA Pirates (Minor AA) 4
 
Wednesday, March 21, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 2
Major A's (Majors Division) 1
 
Wednesday, March 21, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 6
AAA Royals (Minor AAA) 4
 
Wednesday, March 21, 2018 @ 5:00pm
Final
A A's (Minor A) 12
A Pirates (Minor A) 4
 
Wednesday, March 21, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 6
AA Royals (Minor AA) 5
 
Tuesday, March 20, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 0
Majors Orioles (Majors Division) 7
 
Tuesday, March 20, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Angels (Minor AAA) 3
AAA A's (Minor AAA) 2
 
Tuesday, March 20, 2018 @ 5:00pm
Final
A Dodgers (Minor A) 8
A Royals (Minor A) 9
 
Tuesday, March 20, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Angels (Minor AA) 4
AA A's (Minor AA) 15
 
Monday, March 19, 2018 @ 5:00pm
Final
A Royals (Minor A) 10
A A's (Minor A) 12
 
Monday, March 19, 2018 @ 5:00pm
Final
AAA Royals (Minor AAA) 4
AAA Pirates (Minor AAA) 5
 
Monday, March 19, 2018 @ 5:00pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 0
Major Angels (Majors Division) 11
 
Monday, March 19, 2018 @ 5:00pm
Final
A Angels (Minor A) 8
A Dodgers (Minor A) 5
 
Sunday, March 18, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 7
Majors Orioles (Majors Division) 2
 
Sunday, March 18, 2018 @ 2:30pm
Final
A Angels (Minor A) 2
A A's (Minor A) 14
 
Sunday, March 18, 2018 @ 2:00pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 7
Majors Astros (Majors Division) 1
 
Sunday, March 18, 2018 @ 12:00pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 11
AA Angels (Minor AA) 10
 
Sunday, March 18, 2018 @ 12:00pm
Final
A Pirates (Minor A) 2
A Royals (Minor A) 15
 
Sunday, March 18, 2018 @ 11:30am
Final
Major A's (Majors Division) 8
Majors Dodgers (Majors Division) 0
 
Sunday, March 18, 2018 @ 9:00am
Final
Majors Giants (Majors Division) 1
Major Angels (Majors Division) 3
 
Sunday, March 18, 2018 @ 9:00am
Final
AA Royals (Minor AA) 15
AA Pirates (Minor AA) 5
 
Saturday, March 17, 2018 @ 4:30pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 2
Majors Astros (Majors Division) 12
 
Saturday, March 17, 2018 @ 4:30pm
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 8
AAA A's (Minor AAA) 4
 
Saturday, March 17, 2018 @ 2:30pm
Final
AA Orioles (Minor AA) 4
AA A's (Minor AA) 13
 
Saturday, March 17, 2018 @ 2:00pm
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 9
AAA Angels (Minor AAA) 2
 
Saturday, March 17, 2018 @ 2:00pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 3
Majors Pirates (Majors Division) 5
 
Saturday, March 17, 2018 @ 11:30am
Final
Major Angels (Majors Division) 1
Majors Royals (Majors Division) 2
 
Saturday, March 17, 2018 @ 9:00am
Final
Majors Orioles (Majors Division) 4
Major A's (Majors Division) 0
 
Friday, March 16, 2018 @ 4:45pm
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 1
Majors Giants (Majors Division) 3
 
Friday, March 16, 2018 @ 4:45pm
Final
Majors Orioles (Majors Division) 6
Majors Pirates (Majors Division) 5
 
Thursday, March 15, 2018 @ 4:45pm
Final
AAA A's (Minor AAA) 16
AAA Royals (Minor AAA) 2
 
Thursday, March 15, 2018 @ 4:45pm
Final
AA A's (Minor AA) 14
AA Royals (Minor AA) 3
 
Thursday, March 15, 2018 @ 4:45pm
Final
Majors Astros (Majors Division) 7
Majors Giants (Majors Division) 10
 
Thursday, March 15, 2018 @ 4:45pm
Final
A Pirates (Minor A) 7
A Angels (Minor A) 5
 
Wednesday, March 14, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 0
AA Dodgers (Minor AA) 8
 
Wednesday, March 14, 2018 @ 4:45pm
Final
A Angels (Minor A) 8
A Royals (Minor A) 12
 
Wednesday, March 14, 2018 @ 4:45pm
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 4
AAA Dodgers (Minor AAA) 3
 
Wednesday, March 14, 2018 @ 4:45pm
Final
Majors Orioles (Majors Division) 7
Majors Dodgers (Majors Division) 2
 
Tuesday, March 13, 2018 @ 4:45pm
Final
Major A's (Majors Division) 11
Major Angels (Majors Division) 7
 
Tuesday, March 13, 2018 @ 4:45pm
Final
AAA Angels (Minor AAA) 8
AAA Orioles (Minor AAA) 3
 
Tuesday, March 13, 2018 @ 4:45pm
Final
A Pirates (Minor A) 1
A A's (Minor A) 8
 
Tuesday, March 13, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Angels (Minor AA) 3
AA Orioles (Minor AA) 0
 
Monday, March 12, 2018 @ 4:45pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 9
AA Angels (Minor AA) 11
 
Monday, March 12, 2018 @ 4:45pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 5
Majors Pirates (Majors Division) 3
 
Monday, March 12, 2018 @ 4:45pm
Final
Major Angels (Majors Division) 14
Majors Dodgers (Majors Division) 3
 
Sunday, March 11, 2018 @ 2:30pm
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 4
AAA Angels (Minor AAA) 5
 
Saturday, March 10, 2018 @ 12:00pm
Final
AA Dodgers (Minor AA) 5
AA A's (Minor AA) 2
 
Saturday, March 10, 2018 @ 11:30am
Final
A Pirates (Minor A) 4
A Dodgers (Minor A) 7
 
Saturday, March 10, 2018 @ 11:30am
Final
Majors Astros (Majors Division) 0
Majors Royals (Majors Division) 4
 
Saturday, March 10, 2018 @ 11:30am
Final
AAA Dodgers (Minor AAA) 3
AAA A's (Minor AAA) 0
 
Saturday, March 10, 2018 @ 9:30am
Final
AA Royals (Minor AA) 8
AA Orioles (Minor AA) 5
 
Saturday, March 10, 2018 @ 9:00am
Final
A A's (Minor A) 4
A Royals (Minor A) 5
 
Saturday, March 10, 2018 @ 9:00am
Final
AAA Royals (Minor AAA) 8
AAA Orioles (Minor AAA) 5
 
Saturday, March 10, 2018 @ 9:00am
Final
Majors Pirates (Majors Division) 5
Major A's (Majors Division) 3
 
Sunday, March 4, 2018 @ 2:30pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 10
AA A's (Minor AA) 7
 
Sunday, March 4, 2018 @ 2:30pm
Final
Majors Royals (Majors Division) 11
Majors Giants (Majors Division) 1
 
Sunday, March 4, 2018 @ 2:30pm
Final
AAA Angels (Minor AAA) 14
AAA Royals (Minor AAA) 6
 
Sunday, March 4, 2018 @ 12:00pm
Final
Major A's (Majors Division) 3
Majors Astros (Majors Division) 13
 
Sunday, March 4, 2018 @ 12:00pm
Final
AA Angels (Minor AA) 10
AA Royals (Minor AA) 14
 
Sunday, March 4, 2018 @ 11:30am
Final
A A's (Minor A) 20
A Angels (Minor A) 6
 
Sunday, March 4, 2018 @ 11:30am
Final
AAA A's (Minor AAA) 5
AAA Pirates (Minor AAA) 7
 
Sunday, March 4, 2018 @ 9:30am
Final
AA Orioles (Minor AA) 2
AA Dodgers (Minor AA) 11
 
Sunday, March 4, 2018 @ 9:00am
Final
A Royals (Minor A) 4
A Dodgers (Minor A) 5
 
Sunday, March 4, 2018 @ 9:00am
Final
AAA Orioles (Minor AAA) 8
AAA Dodgers (Minor AAA) 2
 
Sunday, February 25, 2018 @ 2:30pm
Final
A Royals (Minor A) 8
A Pirates (Minor A) 2
 
Sunday, February 25, 2018 @ 2:30pm
Final
Majors Pirates (Majors Division) 6
Major Angels (Majors Division) 3
 
Sunday, February 25, 2018 @ 12:00pm
Final
A Dodgers (Minor A) 8
A Angels (Minor A) 10
 
Sunday, February 25, 2018 @ 12:00pm
Final
Majors Astros (Majors Division) 5
Majors Orioles (Majors Division) 2
 
Saturday, February 24, 2018 @ 2:45pm
Final
AA Pirates (Minor AA) 3
AA Orioles (Minor AA) 2
 
Saturday, February 24, 2018 @ 2:30pm
Final
AAA A's (Minor AAA) 5
AAA Angels (Minor AAA) 2
 
Saturday, February 24, 2018 @ 12:15pm
Final
AA Royals (Minor AA) 2
AA Dodgers (Minor AA) 4
 
Saturday, February 24, 2018 @ 12:00pm
Final
Majors Giants (Majors Division) 3
Major A's (Majors Division) 2
 
Saturday, February 24, 2018 @ 12:00pm
Final
AAA Royals (Minor AAA) 1
AAA Dodgers (Minor AAA) 4
 
Saturday, February 24, 2018 @ 11:30am
Final
A Dodgers (Minor A) 1
A A's (Minor A) 13
 
Saturday, February 24, 2018 @ 9:45am
Final
AA A's (Minor AA) 6
AA Angels (Minor AA) 7
 
Saturday, February 24, 2018 @ 9:30am
Final
AAA Pirates (Minor AAA) 8
AAA Orioles (Minor AAA) 4
 
Saturday, February 24, 2018 @ 9:30am
Final
Majors Dodgers (Majors Division) 0
Majors Royals (Majors Division) 10
 
Saturday, February 24, 2018 @ 9:00am
Final
A Angels (Minor A) 12
A Pirates (Minor A) 0